Ryen Helsehus

Fremdrift og nabokontakt

8 mars

Modulleveranse – Fase 2

avatar

Monica Hagen

Ingen kommentarer

Da ervi allerede igang med å mobilisere for andre fase av modulmontasjen som kommer mandag 11. mars.

Dette er en forlengelse av første leveranse og vil også ha en montasjetid på ca. 2 uker.

Leveransen vil, i likhet til fase 1, blir utført som nattarbeid i tidsrommet kl.18.00 til 07.00. Grunnen til at arbeidene blir utført om natt er pga trafikale utfordringer i Ryenkrysset på dagtid.

Montasjen vil gjennomføres med støyforebyggende tiltak for både maskiner og mannskap, og med fokus på sikkerhet for omgivelsene.

Vi har fått innvilget dispensasjon fra støyforskriftene i Oslo for disse arbeidene.

12 februar

Informasjon om oppstart modulleveranse

avatar

Monica Hagen

Ingen kommentarer

Som tidligere informert skal prosjektet bygges med ferdigmoduler, og nå er de rett rundt hjørnet! Totalt består bygget av ca. 465 moduler som skal settes opp i 6 faser. Montasjetid pr. fase vil være ca. 2 uker.

Første modulleveranse er planlagt 18. februar til 01. mars 2019, og blir utført som nattarbeid i tidsrommet kl.18.00 til 07.00. Grunnen til at arbeidene blir utført om natt er pga trafikale utfordringer i Ryenkrysset på dagtid.

Montasjen vil gjennomføres med støyforebyggende tiltak for både maskiner og mannskap, og med fokus på sikkerhet for omgivelsene.

Vi har fått innvilget dispensasjon fra støyforskriftene i Oslo for disse arbeidene. Se vedlagt vedtaksbrev fra Bydelslegen på Nordstrand.

1 november

Da er krana på plass!

avatar

Monica Hagen

Ingen kommentarer

For å sikre logistikken på byggeplassen, har vi endelig fått på plass tårnkran. Denne rager 31 meter over bakken med en uteligger på 48 meter, og vil være til stor hjelp nå som betongproduksjonen skal i gang for fult. Krana skal brukes til løft av materialer og utstyr som forskaling, armering, søyler, mm.  Det er noen finjusteringer igjen, men allerede i morgen vil den være i full sving.

Nå kommer det til å skje mye i tiden fremover mot jul, så det er bare å følge med!

31 august

Forlengelse av sprengningsarbeidene

avatar

Monica Hagen

Ingen kommentarer

Pga større omfang og flere avbrutte spreninger, blir vi nødt til å utvide sprengningarbeidene med opp til 14 dager.  Vi beklager ulempene dette måtte medføre.
For at disse arbeidene skal kunne ferdigstilles så fort som mulig, ber vi publikum om å holde avstand når sirenen startes.

For ordens skyld, repiterer vi punktene i forrige nabovarsel:

 • Før sprengning vil det bli varslet med sirene i 1 minutt
 • Etter sprengning stopper sirenen som indikasjon på at faren er over
 • Det er satt opp rystelsesmålere på nærliggende eiendommer for å ha kontroll på rystelser
 • Det vil bli ladet med små salver for å få minst mulig rystelser
 • Det vil bli satt opp vakter for å sikre at ingen er innenfor faresonen ved sprengning, Det er viktig at publikum følger vaktenes instrukser.

9 august

Sprengningsarbeider

avatar

Monica Hagen

Ingen kommentarer

Det vil i perioden 15. til 30 august foregå sprengningsarbeider for å klargjøre tomta for bygging. Noe støy og mindre rystelser vil forekomme. For å verne naboer og nærliggende barnehage vil det hverken foregå sprengning tildlig om morgenen eller sent på kvelden. Det vil heller ikke foregå sprengningsarbeider under stilletiden til barnehagen.

 • Sprengningsarbeidene vil foregå fra og med Onsdag 15 August og frem til 30 August
 • Før sprengning vil det bli varslet med sirene som gir korte støt i 1 minutt
 • Etter sprengning stopper sirenen som indikasjon på at faren er over
 • Det vil bli satt opp rystelsesmålere på nærliggende eiendommer for å ha kontroll på rystelser
 • Det vil bli ladet med små salver for å få minst mulig rystelser
 • Det vil bli satt opp vakter for å sikre at ingen er innenfor faresonen ved sprengning

Se nabovarsel for mer informasjon og kontaktinfo.

2 juli

Borring av energibrønner i fellesferien

avatar

Monica Hagen

2 kommentarer

Denne uka avsluttes rivearbeidene, og vi takker R3 Entreprenør AS for et godt samarbeid. Rivingen har blitt gjennomført på en sikker måte, uten fraværsskader eller skader på eiendom. Denne våren og sommeren har vært svært nedbørsfattig, og vi har måtte treffe en rekke tiltak for å redusere støvproduksjonen på plassen. På tross av dette har det tidvis oppstått noe støvproblematikk, og vi beklager ulempene dette har medført.

Nå går vi over i neste fase av prosjektet, som starter opp alt neste uke. Pga prosjektets strenge energikrav og miljøfokus, skal det hentes energi fra bakken for oppvarming. Det skal derfor borres «energibrønner» rundt omkring på tomta. Disse arbeidene vil foregå mandag tom. lørdag i uke 28, 29 og 30 fra kl 07:00-19:00. Grunnen til at disse arbeidene er lagt til fellesferien, er for å skjerme barna i barnehagen fra støy. Se Støydispensasjon for mer informasjon.

Ellers ønsker vi alle en riktig god sommer, og at godværet holder hele ferien 🙂

20 april

Støvreduserende tiltak

avatar

Monica Hagen

1 kommentar

I forbindelse med rivearbeidene, og lite nedbør den siste tiden, har det tidvis oppstått noe mer støv enn ønskelig. Vi ble selv oppmerksomme på dette i starten av uka, og har også fått henvendelser her på bloggen. Vi takker for dette, og oppfordre til videre aktiv bruk av bloggen.

Følgende tiltak er igangsatt:
– Det er påmontert direkte vanntilførsel på rivemaskinen, i tillegg til frittstående vannkanon.
– Rivemetode er endret; Større bygningsdeler legges ned på bakken før de knuses i mindre biter.

Beklager ulempene dette har medført.

9 april

Maskinell riving

avatar

Monica Hagen

4 kommentarer

Denne uka starter den maskinelle rivingen av Ryen Helsehus. Dette vil medføre støyende arbeider som tidligere informert.  Videre vil disse arbeidene kreve yttlerligere sikkerhetshensyn, og  byggegjerdet mot Solfjellshøgda 17 og 19 vil bli tidvis utvidet (se markering i oransje under). Det vil utplasseres vakter som vil sørge for en trygg passering for nødvening gang- og sykkeltrafikk. Vi beklagerer ulempene dette vil medføre.

 

22 mars

God påske!

avatar

Monica Hagen

Ingen kommentarer

Den siste uka har brakkeriggen blitt ferdig tilrigget, og vi har forberedt anleggsområdet for påskeferie!

Adkomst til Solfjellshøgda 17 og 19 er lagt langs utsiden av byggegjerdet, bak brakkeriggen. Vi insisterer på at gående og kjørende benytter seg av denne, slik at vi kan skille persontrafikk fra anleggstrafikk. Dette vil gjøre ferdselen rundt anleggsområdet mye sikrere for alle parter.

Det er planlagt arbeider mandag til onsdag, deretter vil vi holde stengt hele påska, frem til tirsdag 3. april.

 

Skanskas prosjektteam ønsker alle en riktig god påske når den tid kommer!

15 mars

Bygge- og anleggsstøy

avatar

Monica Hagen

4 kommentarer

Skanska Norge AS skal som totalentreprenør koordinere rivingen av gamle Ryen Helsehus, som gjennomføres av R3 Entreprenør AS. Rivearbeidene er delt i to hovedfaser. Første fase, som nå er godt igang, består av innvendige rensk og miljøsanering. Dette er forberedende arbeider for maskinell riving, som har planlagt oppstart 5. april. Den maskinelle rivingen vil medføre støyende arbeider, og vil pågå frem til 31. juli 2018.

Det skal utføres sterkt støyende arbeider i perioden 05.04.2018 til 31.07.2018 i tidsintervallene kl. 08:00-17:00

Det skal utføres støyende arbeider i perioden 05.04.2018 til 31.07.2018 i tidsintervallene kl. 07:00-19:00

Eksempel på sterkt støyende arbeid kan være: sprengning, banking, spunting, pigging, peling, bruk av presslufthammer/-bor, metallstøt, håndtering av steinmasser, saging istein, betong m.m.og arbeider nærmere enn 50m fra bygning med støyfølsom bruk. Det er gjennomført støyprognoser

Vi skal gjøre følgende for å redusere ulempene:

 • Vi vil planlegge arbeidene slik at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbar for de som blir berørt.
 • Vi har etablert faste pauser fra sterkt støyende arbeider.
 • Vi vil ikke drive støyende aktivitet i helgene eller på helligdager.
 • Andre forebyggende tiltak.

Mellom 11:00 og 13:00 er det planlagt pauser i arbeidene.

Oslo Kommune har gitt dispensasjon for disse støyende arbeider, på bakgrunn av at det er kortvarige arbeider, arbeider som ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser, eller når det foreligger andre særlige grunner. For mer informasjon, se INFORMASJONOM BYGGE-OGANLEGGSSTØY- SOLFJELLSHØGDA23 (GNR./BNR. 149/1).